Konserwacja klasztoru klarysek w Krakowie zakończona po 11 latach prac

Podsumowując jedenastolecie procesu konserwacji, refektarz sióstr klarysek w Krakowie odzyskał swój pierwotny blask. W ostatniej części procesu odnowy skoncentrowano się na przywróceniu oryginalnej formy malowideł znajdujących się na ścianach i sklepieniach. Projekt ten był możliwy dzięki funduszom pochodzącym z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Na swojej stronie internetowej, zakonnice klaryski wyraziły swoje zadowolenie z końcowego efektu restauracji, który został określony przez komisję jako bardzo dobry pod względem estetycznym.

Refektarz, czyli miejsce, gdzie siostry spożywają wspólne posiłki, jest sercem najstarszego, wschodniego skrzydła klasztoru z XIV wieku, usytuowanego przy ulicy Grodzkiej w Krakowie.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, który jest odpowiedzialny za dystrybucję funduszy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, podkreślił długotrwały charakter prac konserwatorskich w refektarzu. Projekt ten podzielono na kilka etapów i trwał łącznie 11 lat.

Na początku, w 2013 roku, koncentrowano się na umocnieniu nadmiernie obciążonego, zapadającego się drewnianego stropu. Dwa lata później rozpoczęły się prace związane z izolacją gotyckich murów. Dopiero po eliminacji zagrożeń, głównie wynikających z wilgoci ścian, można było rozpocząć prace nad przywróceniem oryginalnego wystroju.

Dodaj komentarz