Jak budować, aby zachować w domu jak najwięcej ciepła?

Przy planowaniu i budowie domu trzeba wziąć pod uwagę m.in. maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła ścian zewnętrznych. Aby spełniona została prawnie obowiązująca wartość tego parametru należy odpowiednio dobrać materiały tworzące warstwy przegrody. Jak przenikalność ciepła wpływa na energooszczędność budynku? Jakie materiały należy wziąć pod uwagę, aby zyskać jak najlepszą izolacyjność termiczną?

Budowa ścian zewnętrznych – co mówi prawo?

Wznoszenie ścian zewnętrznych wymaga dostosowania się do wytycznych związanych z maksymalną wartością współczynnika przenikania ciepła dla tego typu przegród. Aktualnie obowiązującą wartość graniczną współczynnika U można odnaleźć w najnowszej nowelizacji rozporządzenia, skrótowo nazywanego Warunkami Technicznymi, i wynosi ona 0,20 W/(m2·K). Gdzie szukać najlepszych rozwiązań, które pozwolą sprostać wymaganiom prawnym? W kompleksowym Systemie Budowy H+H znajdują się materiały, z których można budować domy nie tylko ciepłe i komfortowe, ale jednocześnie ekonomicznie, a przede wszystkim – energooszczędne.

Jak materiały budowlane chronią energię?

Elementy budowlane z betonu komórkowego czy bloczki silikatowe odznaczają się cechami, które istotnie wpływają na oszczędność energii, jednocześnie każdy z tych materiałów wpływa na zachowanie komfortu termicznego w odmienny sposób.

Izolacyjność cieplna betonu komórkowego

Beton komórkowy jest materiałem o niskiej gęstości, z którą jest powiązany jego niski współczynnik przewodzenia ciepła tzn. wykazuje się on wysoką izolacyjnością termiczną – dobrze chroni wnętrza przed ucieczką ciepła. W przypadku najniższych klas gęstości betonu komórkowego i elementów o większych szerokościach możliwe jest nawet wznoszenie z niego ciepłych przegród zewnętrznych jednowarstwowych – takich które zagwarantują zachowanie granicznego współczynnika przenikania ciepła bez konieczności stosowania dodatkowej warstwy izolacji termicznej.

Wybierając bloczki z betonu komórkowego możesz zyskać naprawdę ciepłe ściany i najwyższy komfort termiczny w domu – zarówno w przypadku ścian jednowarstwowych jak i ścian z dodatkową warstwą izolacji cieplnej. Dlaczego? Struktura wewnętrzna elementów z betonu komórkowego składa się z komórek wypełnionych powietrzem, które jest doskonałym izolatorem ciepła. To istotnie wpływa na niski współczynnik przenikania ciepła U całej analizowanej przegrody.

Akumulacyjność cieplna silikatów

Elementy silikatowe są materiałem o zdecydowanie wyższym poziomie współczynników przewodzenia ciepła, dlatego silikatowa ściana zewnętrzna, aby mogła spełnić obowiązujące przepisy zawsze musi zostać dodatkowo ocieplona. W przypadku elementów silikatowych najważniejszym zjawiskiem zachodzącym w ścianie w kontekście komfortu cieplnego jest akumulacja ciepła. Akumulacyjność cieplna ściany oznacza jej zdolność do magazynowania ciepła i jego stopniowego oddawania. Pomieszczenia się dłużej nagrzewają ale też zdecydowanie dłużej utrzymywana jest w nich stabilna temperatura. Nawet jeśli dojdzie do przerwy w dostarczaniu ogrzewania do pomieszczenia, ciepło zakumulowane w silikatowych w ścianach – skutecznie zapobiega szybkiemu wychłodzeniu wnętrz.

Dodaj komentarz