Coraz rzadsze koszenie trawników w Krakowie związane ze zmianami klimatycznymi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie donosi, że podczas tegorocznego sezonu letniego, podobnie jak w poprzednich latach, prace związane z pielęgnacją trawników zostaną zmodyfikowane. Trawnikom nie będzie przycinano tak często, a wysokość ścinanej trawy również ulegnie zwiększeniu. Celem tych działań jest zapobieganie nadmiernemu wysuszeniu murawy.

Funkcjonariusze ratusza podkreślają, że decyzja o zmniejszeniu intensywności koszenia trawników na standardową wysokość jest odpowiedzią na ewoluujące warunki klimatyczne. Podjęto także decyzję o zmniejszeniu częstotliwości wykonywania tego typu prac.

Czas przeprowadzania prac związanych z koszeniem będzie bezpośrednio zależał od warunków atmosferycznych, aby uniknąć przesuszenia trawników. Reprezentanci Zarządu Zieleni Miejskiej wskazują, że wyższa trawa pomaga w chłodzeniu miejskich wysp ciepła, gromadzeniu wody i poprawie bioróżnorodności.

Zasady koszenia na ten rok zostały zdefiniowane według czterech standardów, jak poinformowali zarządcy zieleni miejskiej. Różnorodność pielęgnacji trawników będzie najbardziej widoczna w parkach, gdzie na jednym obszarze trawa może być koszona według dwóch różnych standardów.

Dodaj komentarz