Centrum Literatury i Języka Planeta Lem: Instytucja kultury pod patronatem miasta Krakowa i Ministerstwa Kultury

Planeta Lem, nowe centrum literatury i języka, które pojawi się w sercu Krakowa, będzie instytucją kierowaną wspólnie przez władze miejskie i ministerialne. W środowe przedpołudnie w krakowskim Muzeum nastąpiło ważne wydarzenie – Piotr Gliński, minister kultury, oraz Jacek Majchrowski, prezydent miasta Krakowa, złożyli podpisy na liście intencyjnym dotyczącym tej kwestii.

Katarzyna Olesiak, zarządzająca Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa, podkreśliła podczas ceremonii w pałacu Krzysztofory, że podpisany list stanowi fundament do rozpoczęcia formalnych procedur związanych z powołaniem do życia nowej instytucji kulturalnej. Organizatorem będzie tutaj samorząd miasta Krakowa, natomiast udział w jej prowadzeniu weźmie na siebie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakładane Centrum Literatury i Języka Planeta Lem zostanie ulokowane przy ulicy Na Zjeździe w dzielnicy Zabłocie. Kompleks ten będzie obejmował odrestaurowany historyczny budynek dawnego składu soli z roku 1787, a także przyległą do niego nową konstrukcję budowlaną, która powstanie we wschodniej części terenu objętego inwestycją. W skład kompleksu wejdzie także przestrzeń ogrodowa.

Dodaj komentarz