Budowa odcinka S7 w Krakowie powoduje czasowe zamknięcie ruchu tramwajowego

W najbliższą sobotę, na skutek postępującej budowy odcinka drogi S7 na terenie Krakowa, dojdzie do czasowego wstrzymania ruchu tramwajowego. Dotknie to obszar pomiędzy przystankiem Elektromontaż a pętlą Wzgórza Krzesławickie. Przyczyną jest konieczność wykonania kolejnych prac konstrukcyjnych, które obejmują wzniesienie dodatkowych podpór dla nowych wiaduktów. Na tychże wiaduktach zostaną później ułożone świeże tory tramwajowe.

Do teraz wykonano już szereg prac związanych z tym projektem infrastrukturalnym. Zrealizowano nasypy od strony ulicy Wańkowicza. Ponadto, wybudowano wiadukty, które przerzucone są nad torami kolejowymi oraz nad drogą ekspresową, znajdującą się w pobliżu Urzędu Pracy.

W najnowszych działaniach, podjętych w ostatnich dniach, przystąpiono do instalowania słupów trakcyjnych na nowo powstałym nasypie. Ta część prac stanowi kolejny krok do pełnej realizacji projektu i umożliwienia przejazdu tramwajów na nowo wytyczonym odcinku.

Dodaj komentarz