Apel 50 organizacji społecznych o poprawienie regulacji Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Dzisiaj sfera społeczna zaangażowana w działania na rzecz zdrowia i ochrony środowiska wyraziła swoją troskę dotyczącą Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Różne grupy i stowarzyszenia skierowały do władz miasta apel, który jest odpowiedzią na procedury prowadzone przez Radę Miasta Krakowa. Procedury te dotyczą inicjatywy legislacyjnej komitetu „Kraków dla Kierowców”, której celem jest zlikwidowanie SCT oraz niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił SCT.

Podmioty, które podpisały ten list, wyrażają swoje pragnienie opracowania nowej uchwały dotyczącej Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Nowe przepisy powinny uwzględniać wcześniejsze zastrzeżenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Organizacje te, reprezentujące mieszkańców miasta i specjalistów z różnych dziedzin, są przeciwnikami postulatów przedstawionych przez komitet legislacyjny „Kraków dla Kierowców”, który domaga się likwidacji SCT.

Przed zaplanowanymi na środę obradami Rady Miasta, te organizacje wzywają radnych, aby odrzucili projekt uchwały przeciwko SCT. W ich opinii, likwidacja Strefy Czystego Transportu nie służy interesom mieszkańców Krakowa ani środowisku naturalnemu.

Dodaj komentarz